2018 03 22 Spotkanie z pisarką Joanną Olech - ineul